آداب و رسوم دفن میت

س 232: اگر شخصی برای خودش کفنی بخرد و همیشه در وقت نمازهای واجب یا مستحب یا هنگام قرائت قرآن کریم، آن را پهن نموده و روی آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از . دین اسلام دینی کامل و همه جانبه است و احکام و دستورالعمل های آن تمامی مسائل و جوانب یک زندگی سالم را پوشش می دهد

2022-12-03
    أ مية التوثيق بالصورة
  1. رسوم عجیب در مراسم ختم
  2. پاسخ : قبل از