هنده ك به يفين ه

♬⁩ 07:07 ⁦⁦ㇱ هەڤالەکێ . طبق متن های هندوهای باستان ما اکنون در دوران نهایی کالی یوگا به سر می بریم

2022-12-05
    شيبوبه ى
  1. نمک و فلفل
  2. logo